Bản mẫu:Bỏ cấm-đổi tên

Thành viên bị cấm này (nhật trình cấm | tự động cấm | bỏ cấm | đóng góp) yêu cầu được bỏ cấm.

Lý do yêu cầu: "Thành viên này yêu cầu được bỏ cấm để anh/chị ta có thể đệ một yêu cầu tại Wikiquote:Đổi tên người dùng để đổi tên của anh/chị ta thành THAY BẰNG TÊN NGƯỜI DÙNG MỚI (Thảo luận · Đóng góp)."

Người bị cấm: Xin hãy dán nội dung của hộp thông tin cấm (hình chụp) phía dưới để giúp người quản lý dò ra lần cấm của bạn trong nhật trình. Bảo quản viên không nên bỏ cấm mà không thử thảo luận với bảo quản viên đã đứng ra cấm (xem Wikiquote:Quy định cấm thành viên).


Bảo quản viên: Hãy thay tiêu bản này bằng một trong các tiêu bản sau:
{{subst:Chấp nhận yêu cầu|Cho phép tên người dùng đổi thành {{subst:user|{{{1}}}}}. Xin hãy đặt yêu cầu này vào [[Wikipedia:Đổi tên người dùng]] sớm nhất có thể để tránh bị cấm lại.}}
{{đã xem xét bỏ cấm|{{{1}}}|từ chối=lý do — ~~~~}}

Tiêu bản này sẽ đặt trang thảo luận thành viên vào Thể loại:Yêu cầu đổi tên người dùng khi bị cấmThể loại:Yêu cầu bỏ cấm.