Bản mẫu:Đã biểu quyết giữ

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Tiêu bản này được nhúng vào trang thảo luận của các bài đã từng bị biểu quyết xóa nhưng cộng đồng quyết định giữ lại.

Cách sử dụngSửa đổi

Tiêu bản chỉ có một tham số duy nhất để tạo liên kết chính xác tới trang biểu quyết của bài.

Ví dụ: {{Đã biểu quyết giữ|Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2009/08#Tăng Tuyết Minh}}
Kết quả:

Đã từng có một cuộc biểu quyết về bài viết này. Kết quả: bài viết được cộng đồng quyết định giữ lại.


Xem thêmSửa đổi