Anaximandros (610 – khoảng 546 TCN) là một nhà triết học thời kỳ tiền Socrates người Hy Lạp. Ông là nhà triết học thuộc trường phái Milesia và là học trò của Thales. Ông đã kế tục Thales và trở thành người thầy thứ hai của trường phái này, với nhiều học trò như Anaximenes và Pythagoras.

Thời gian vô hạn là bản nguyên của vạn vật.

Câu nóiSửa đổi

  • Thời gian vô hạn là bản nguyên của vạn vật.

Liên kết ngoàiSửa đổi

Wikipedia có bài viết về:
Wikimedia Commons có phương tiện liên quan tới: