Feuerbach symposium.jpg

Agathon (Hy Lạp Aγάθων) (448 TCN400 TCN) là một nhà thơ bi kịch người Hy Lạp, là bạn của EuripidesPlato.

Trích dẫnSửa đổi

  • Đến Chúa trời cũng chẳng thể thay đổi được quá khứ.
    • Aristotle, Nicomachean Ethics, VI.2.1139b

Liên kết ngoàiSửa đổi

Wikipedia có bài viết về: