Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tính nết”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
" Nga ah. anh yeu em!"
*Thắng không kiêu, Bại không nản.
.
:Never takes pride in winning, Never discourage in losing...
*Thất bại là mẹ thành công.
Người dùng vô danh