Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tính nết”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
*Thắng Không Kiêu, Bại không Nản.
:Never takes pride in winning, Never discourage in losing...
*Thất Bại là mẹ Thành Công.
:Failure is mother of success.
Người dùng vô danh