Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tính nết”

không có tóm lược sửa đổi
(rv)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Soạn thảo trực quan
__NOTOC__
[[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] -
 
==C==
*Cái nết đánh chết cái đẹp.
597

lần sửa đổi