Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ Do Thái”

* Đừng khoe khoang về ngày mai, vì bạn không biết những gì mà một ngày sẽ mang đến.
* Ai tìm kiếm bánh kem ngọt thì mất bánh mì của mình.
* Bất cứ ai tranh cãi vì lợi ích của sự tranh cãi là một thằng bần nông.
* Bất kỳ căn nhà nào mà không được xây dựng cho những ngày nóng hoặc các ngày mưa thì không phải là ngôi nhà.
 
176

lần sửa đổi