Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ Do Thái”

** Nghĩa là: Những tội lỗi sẽ bị trừng phạt, nhưng mọi người không được phép thay trời hành đạo hay xử theo luật rừng.
** שפירא (1998). ספר המאור שבתורה. ש.צ. בן ב. הכהן שפירא.
 
===Tục ngữ Do Thái cổ đại, Abraham Cohen, 1980===
* Tuổi trẻ là một vương miện của những bông hoa hồng, tuổi già là một vương miện của các cây liễu.
** Tuổi trẻ là một gánh nặng nhẹ nhàng, tuổi già là một gánh nặng rất nặng nề.
** Talmud Bavli, Shabbat, 152a
176

lần sửa đổi