Khác biệt giữa các bản “Tục ngữ Do Thái”

* Yêu công việc, ghét làm chủ những người khác, và tránh sự thân mật với chính phủ. -Shmaayah
** Đạo đức của ông cha [http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/682498/jewish/English-Text.htm]
 
* Ai là người khôn ngoan? Là người đàn ông học hỏi từ những người đàn ông khác.
** Đạo đức của các tổ phụ [http://www.shechem.org/torah/avot.html]
176

lần sửa đổi