Khác biệt giữa các bản “Vladimir Ilyich Lenin”

*"Theo quy luật chung của sản xuất tư bản chủ nghĩa thì, tư bản bất biến tăng nhanh hơn tư bản khả biến....Do đó, khu vực sản xuất xã hội chế tạo tư liệu sản xuất phải phát triển nhanh hơn khu vực xã hội chế tạo hàng tiêu dùng." (Bàn về chủ nghĩa tư bản)
 
*"Ý định quan niệm vận động không có vật chất, đã du nhập tư tưởng tách rời vật chết, và đó chính là chủ nghĩa duy tâm triết học. (V.I.Lênin- V.I.Lenin toàn tập, tập 29 Bút ký triết học. Nhà xuất bản Moscow, [[1981]])"
 
==Tư tưởng về cách mạng vô sản==
106

lần sửa đổi