Khác biệt giữa các bản “Vladimir Ilyich Lenin”

n
Đã hủy sửa đổi của 117.6.10.219 (Thảo luận) quay về phiên bản của AnankeBot
n (Đã hủy sửa đổi của 117.6.10.219 (Thảo luận) quay về phiên bản của AnankeBot)
 
*"Không bỏ ra một công phu nhất định thì không có khả năng tìm hiểu được sự thật, và ai sợ mất công sức thì không thể lĩnh hội được chân lý."
dfhdxdvfgsdgdgsjfghsdfhdfhfgjfghdfgfjlskdf jklasdjfklrlkwj anfkhklsajd lkljsdlkf kakjj sfasndfkjh kjkl;wejpou kjerlkjopuf kmsndkfjs anh nho wm enh ekioc akdjlkjxlfjd sljfioucjkwroieqwu kasfdjlkjm kjhecnaskfjikau kfjcxlkhwe kjhwjhoqwrd ihjfwhnoihowe jnjhouw kj fklshhaloahp asbkh sdfhjkhfw e fwhfkljhfdfaw;kelhioworiuy csfnhslkhcvsfs vnwefkjopfmfa; hlk lkjasdfkljsdflhj;aoweiuoiurhfiowefh dsfhjfjskdf hflksdjf asjdfus fsfsdjf fksjdfjwekl dfdkljfeiop a
 
==Tư tưởng chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc==
 
859

lần sửa đổi