Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tính nết”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
==C==
*Thắng không kiêu, Bại không nản.
*Cái nết đánh chết cái đẹp.
==T==
*Thắng không kiêu, Bạibại không nản.
:Never takes pride in winning, Never discourage in losing...
*Thất bại là mẹ thành công.
18

lần sửa đổi