Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tính nết”

Đã lùi lại sửa đổi 10000 của 203.160.1.74 (Thảo luận)
Không có tóm lược sửa đổi
(Đã lùi lại sửa đổi 10000 của 203.160.1.74 (Thảo luận))
*Thắng không kiêu, Bại không nản.
" Nga ah. anh yeu em!"
.
:Never takes pride in winning, Never discourage in losing...
*Thất bại là mẹ thành công.
Người dùng vô danh