Feder Fueller.png
Chào mừng bạn đến Wikiquote,
Hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 8, năm 2014. Bây giờ là 15:02 (UTC).Wikiquote là một bộ sưu tập từ những nhân vật nổi tiếng và những tác phẩm nghệ thuật trong mọi ngôn ngữ. Hiện tại chúng ta mới chỉ có 165 hồ sơ tại Wikiquote tiếng Việt thôi. Hãy đến trang hướng dẫn hay viết nháp tại chỗ thử để biết  bạn có thể làm được những gì nhằm phát triển Wikiquote; ngay bây giờ hãy đăng nhập để bắt đầu đóng góp cho Wikiquote.

Cổng tri thức Wikiquote theo chủ đề

Sociologielogo.png
Con người và Xã hội
P religion-lightblue.png
Tôn giáo
Socrates.png
Nhân vật
Exquisite-opera.png
Văn chương Thế giới
Societe.png
Đề tài khác
Artalt.png
Phim ảnh và Truyền hình
Sciences exactes.svg
Khoa học
P culture.svg
Nghệ thuật dân gian Việt Nam
The Thinker close.jpg
Nhân cách và Đạo đức
P social sciences.png
Nghệ thuật sống
Flag of Vietnam.svg
Văn chương dân gian Việt Nam
BahnarRong.jpg
Văn chương dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam

Wikiquote bằng ngôn ngữ khác

Dự án liên quan

Xem lịch sử sửa đổi của trang này.