Chào mừng bạn đến Wikiquote
Bộ sưu tập danh ngôn mở mà ai cũng có thể sửa đổi.
Hiện nay, Wikiquote tiếng Việt có 118 bài viết.

Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 5, 2015, 22:06 (UTC).

Ý kiến là thứ gây ra nhiều thiệt hại cho trái đất nho nhỏ này hơn bất cứ dịch bệnh hay thảm họa nào.

Voltaire
Xem lịch sử sửa đổi của trang này.